ערוץ זה הוא ארכיון האתר, השומר את הסיפורים מהאתר הישן של ״חורים ברשת״.

    צרור בדיחות קובי אלכסנדר

    1. עם השחרור מהכלא יפתח קובי שירות Web 9.0 מבטיח במיוחד להחזרת אהבות אבודות. יקראו לו Backdating. הוא יונפק מיד ויחולקו אופציות. (השראה: יהונתן קלינגר). 2. עוד רעיונות? >